Uygulama Videoları

BLX R AL 26

BLX R AL 27

 • Kaba Sıva
 • Tuğla Duvar (18cm)
 • Kaba Sıva
 • Boşluk (20mm)
 • C75 Profil (75mm)
 • Bant (3mm)
 • Alçı Levha (12,5mm)

BLX R AL 28

BLX R AL 29

BLX R AL 30

 • PNQ Panetti Quick Seri (10mm HB+12,5mm Alçı Levha)
 • Kaba Sıva
 • Tuğla Duvar (18cm)
 • Kaba Sıva
 • PNQ Panetti Quick Seri (10mm HB+12,5mm Alçı Levha)

BLX R AL 31

BLX R AL 32

BLX R AL 33

Dübelli Uygulama
 • PNQ Panetti Quick Seri (10mm HB+12,5mm Alçı Levha)
 • Kaba Sıva
 • Tuğla Duvar (18cm)
 • Kaba Sıva
 • PNQ Panetti Quick Seri (10mm HB+12,5mm Alçı Levha)

BLX R AL 34

 • PNQ Panetti Quick Seri (10mm HB+12,5mm Alçı Levha)
 • Kaba Sıva
 • Tuğla Duvar (18cm)
 • Kaba Sıva
 • PNQ Panetti Quick Seri (10mm HB+12,5mm Alçı Levha)

BLX R AL 35

BLX R AL 36

 • Kaba Sıva
 • Tuğla Duvar (18cm)
 • Kaba Sıva
 • PNQ Panetti Quick Seri (20mm HB+12,5mm Alçı Levha)